Kimler Enerji Kimlik Belgesi Verebilir

Kimler Enerji Kimlik Belgesi Verebilir

Enerji Kimlik Belgesi İle İlgili Önemli Bilgiler

1 Ocak 2011 yılında yürürlüğe giren ve 2017 yılına kadar eski ve yeni tüm binalara verilecek olan alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerliliğini koruyacaktır. Bu belgeyi enerji verimliliği danışmanları tarafından verilmektedir.

Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-HY) nedir

Bu şirketin mühendislik eğitimini almış kişilerden oluşması şarttır. Binalara mühendisler bazı ölçümler yaparak binanın enerji katsayısını hesaplarlar. Bu sayılar ise binanın hangi enerji grubunda olduğunu belirler. Binanın aktif kullanım alanı ısıtma ve soğutma yönteminde kullanılan enerji miktarı binanın ne amaçla kullanıldığı aydınlatma için harcanan enerji ve sera gazı emisyonu binanın enerji sınıfını etkiler. Binanın kiralama ve alımı sırasında bu belgenin aranması şarttır. Bu belge tüm bina için düzenlenmektedir.

www.sehaenerji.com