Madrid Protokolü

Madrid Protokolü

Üye Ülkeler

1 Aralık 1995 yılında kabul edilen Madrid Anlaşmasından doğan, 1 Ocak 1999 tarihinden beri uygulanan marka tescil ile ilgili bir protokoldür. Bu protokol ile birlikte Türk firmalar, uluslararası alanda markalarının tescilini almaya hak kazanancaktır. Bu protokol 66 ülkede geçerlidir. Markanızın uluslararası alanda tescilli olması için öncelikle Türkiye'de tescillinin onaylanması gerekir. Tescili, Türkiye'de onaylanmayan bir markanın yurdışında tescilinin olması mümkün değildir. Bu protokole yapılacak tek başvuru ile tüm protokol üyesi ülkelerde markanızın korunumu sağlanmaktadır. Madrid Protokolü 5 yıl boyunca, Türkiyedeki tescile bağımlı olacaktır yani Türkiye'de tescil iptali vb. bir durum ile karşılaşılırsa, Madrid Protokülünde de Türkiye'de uygulanan işlemler geçerli olacaktır.

Başvuru Sonrası

5 yıl sonra ise, Türkiye'den bağımsız olarak tescil işlemini sürdürecektir. 12-18 ay süre zarfından sonra marka tescilinin onaylanıp, onaylanmadığı ya da hangi ülkelerde kabul edilip hangilerinde red edildiği marka sahibine bildirilir. Madrid Protokolü'nün başvuru ücreti Isviçre Frangı değerinden Türk Lirası'na çevrilerek Türk Patent Enstitüsüne ödenmektedir. Protokole, tescil işleminden sonra katılan ülkeler olursa, o ülkelerde de tescili geçerli kılmak için ek ücret ödeyerek tescil geçerliliği marka sahibi tarafından sağlanabilir.Uluslararası tescil de Türkiye'de olduğu gibi 10 yıl süre ile geçerlidir ve daha sonra bu süre ek ücretlere tabi tutularak uzatılabilir.

www.444patent.com.tr