Structural Analysis Software ile Ekonomik Tasarımlar

Structural Analysis Software ile Ekonomik Tasarımlar

Structural Analysis Software ve Sonlu Eleman Analizi

Structural Analysis Software; mühendis, mimar gibi kullanıcılarının ekonomik tasarımlar ortaya çıkarmasını sağlıyor. Tek sistem üzerinden uygun maliyetle tüm iş süreçlerinin yönetilmesi sağlanıyor. Structural Anlysis BIM; projelerin güven içinde ele alıyor. Beton, kiriş ve çelik yapı malzemelerinin kullanılarak ortaya hem ekonomik hem de kaliteli tasarımlar çıkarılmasını sağlıyor. Kolay ve zor tüm yapılar analiz edilip kolayca tasarlanabilir. Disiplinli bir şekilde ekip işbirliği sağlanarak senkronizeli tasarım modelleri oluşturuluyor. Temel düzeyden en karmaşık yapıya kadar tüm temeller tasarlanır. Popüler yapısal analiz uygulama gücü beton tasarımlarla birleştirilerek somut analizler ortaya çıkarılır. Structural Analysis Software ile ilgili daha detaylı bilgiler için https://idecad.com/architecture-engineering-construction/building-design/structural-visualization/ sitesine tıklayabilirsiniz.

Structural Analysis Software ile El Hesaplamaları

Structural Analysis Software; yapı tasarım modellemelerindeki birden çok değişken girdi içerikli karmaşık problemleri çözüme kavuşturuyor. Sonlu eleman analizi elle gerçekleşen hesaplamayla kıyaslandığında çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yapılarla ilgili doğru tahminlerin yürütülmesini sağlar. İnsan hesaplamalarına kıyasla hata sayısı çok azdır. Yapıların bireysel olarak değerlendirilip küçük bölümlere ayrılmasında da çok etkindir. Structural Analysis Software; insanların hesaplamasının imkansız olduğu çok sayıda giriş ve matrisleri kullanıyor. Kısa hesaplama süresi ve yüksek hassasiyetle işlemleri gerçekleştiriyor. Structural Analysis Software; basit el hesaplamaları yapar. Basit kuvvetlerin aynı basitlikteki yapılar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Kolay ve hızlı şekilde sürecin ilerlemesine olanak tanır. Yatay kirişlerin üzerindeki eğilme momenti kuvvetlerini hesaplar. Structural Analsis Software; yapının tasarım sürecini oluşturmak için uzun zaman harcanmasının önüne geçer. Yapılardaki kiriş gibi pek çok uygulamanın doğru şekilde yapılarla entegre edilmesine olanak tanır. Structural Analysis Software ile yapılan el hesaplamalarında etkin sonuçlar ortaya çıkar.