İnsan Kaynakları Süreçleri Hakkında Genel Bilgi

İnsan Kaynakları Süreçleri Hakkında Genel Bilgi

İnsan Kaynakları Süreçlerinde 7 Temel Faktör

İnsan kaynakları departmanı bir firmanın önemli departmanların dan bir tanesidir. İnsan kaynakları süreçleri bir firmanın iş akışını personellerin organize edilmesinde önemli rol oynar. Her firmadan çalışan personelin süreç yönetiminde nasıl bir katkısı olacağı hangi personelin hangi görevi yapacağı karşılığında ne kadar ücret alacağı ,kurum iç disiplinin sağlanması , kurum içi alınması gereken eğitimlerin planlanması, organize edilmesi hepsi insan kaynaklarının görevleri arasındadır. Özlük dosyaları, maaş bordroları ,sağlık raporları, kiralanan araç ev giderleri vb. Personel harcamalarının her biri tek bir merkezden takip edilebilir. Bu sebeple insan kaynakları süreçlerinizi yeni platformlarla entegre etmek isterseniz https://www.paperwork.com.tr/cozumler/insan-kaynaklari adresini ziyaret edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijital Platformların Rolü

İnsan kaynakları sürecinde temel olarak insan kaynaklarının departmanlarının temel aldığı belirli Faktörler vardır. Seçme ve yerleştirme, Özlük ve iş kanunu uyumu, Oryantasyon ve entegrasyon (Tutundurma),Ücret yönetimi ,Performans yönetimi, Kariyer yönetimi, Eğitim ve gelişim yönetimi bu süreçlerin yönetilmesi idare edilmesi ve bu yönetim sürecinde gerekli olan belgelerin hazırlanması, mevzuatların takibi, özlük dosyalarının hazırlanması, amacıyla dijital ortamlarda depolama ve takip işlemleri yapabilmeniz gerekir. İnsan kaynakları süreçlerinin takibini yapabileceğiniz yazılımlara yada low code ile hazırlanmış platformlara ihtiyacınız olacaktır. İnsan kaynakları süreçlerinde dijital platformlar gün geçtikçe daha etken rol üstlenmeye devam etmektedir. Satın alacağınız bu platformlar sayesinde tüm İK dokümanları da sistem üzerinde takip edilir. Süreçlerin ve özlük dosyaların tek bir platform tarafından yönetilmesi, verimliliği ve çalışan memnuniyeti arttırır. Sürükle bırak ile çalışan iş akışı ve form tasarım araçları sayesinde, İK formları ve süreçleri kolayca insan kaynakları departmanlarının ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.