Kara ve Deniz Ticareti

Kara ve Deniz Ticareti

Deniz Ticareti Hukuku Neleri Kapsar?

Ticaret hem karadan hem de denizden yapılabilmektedir. Dolayısıyla ticaret yaparken bu 2 yol da aktif bir şekilde kullanılır. Böylelikle kara ve deniz ticareti, bugün her firmanın belli bir bütçe ayırdığı ve lojistik faaliyetlere yeterince önem verildiğinin göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu ticaret türlerinin işleyişi kadar herhangi bir sorun ve problem çıkabilmesine karşılık ilgili mevzuatın da biliniyor olması gerekmektedir. Kara yolu taşımacılığı ve deniz taşımacılığı hukuku, firmaların hukuken bu alanda da çalışmalar yapmasını ve alanında uzman, profesyonel bir şekilde çalışan avukatların bulundurulmasını gerekli kılmaktadır. Kara ve deniz ticaretine ilişkin kapsamlı bilgiye, https://www.solmazlaw.com/project/kara-ve-deniz-ticareti/ sitesinden erişebilirsiniz.

Kara ve Deniz Ticareti Hukuku Neden Önemlidir?

Sicile kayıtlı olan her geminin, Türk bayrağı çekme hakkı ve sorumluluğu vardır. Sicile kayıtlı bir gemiye herhangi bir sebeple üçüncü kişilere karşı tedbir ve ipotek konabilir; karşılık gösterilebilir. Gemisini deniz ticaretinde kullanmakta olan gemi sahibine ya da kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına bir kaptan marifetiyle deniz ticaretinde kullanan kişiye donatan denir. Birden fazla kişinin müşterek mülkiyetlisi oldukları bir gemiyi, aralarında gerçekleştirmiş oldukları akit gereğince deniz ticaretinde kullanmalarına donatma iştiraki adı verilir. Kaptan, sefer süresince geminin içinde bulunduğu şartları ve olayları, yapılan iş ve işlemleri gemi jurnaline kaydetmekle yükümlüdür. Bir ticaret gemisinde kanuni olarak gemi jurnali tutma yükümlülüğü vardır. Kara ve deniz ticareti gerçekleştiren bir firmanın hem karada hem de denizde ulusal ve uluslararası mevzuata uyma zorunluluğu bulunur. Kara ve deniz ticareti konuları, çeşitli mevzuatların iç içe geçtiği hususlardır. Bu nedenle, ticaretin bu dallarının iyi bilinmesinde firmalar açısından çok büyük faydalar bulunmaktadır.