İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Davası Hangi Durumlarda Açılır?

İzale-i şuyu davası, bir tarafın bir hukuk mahkemesinde diğerine karşı açtığı bir hukuki işlem türüdür. Bu dava Hukuk müşaviri tarafından temsil edilmeyen iki taraf arasındaki uyuşmazlığın çözüm şeklidir. Bu tür bir dava tipik olarak, bir tarafın diğerinin bir sözleşmeyi yerine getirmemek veya mülklerine zarar vermek gibi bir şekilde kendilerine haksızlık ettiğine inandığında açılmaktadır. Davacı (davayı açan kişi), davalının (dava açılan kişinin) bir şekilde kendisine haksızlık ettiğini kanıtlamalıdır. Davacı, mahkemeye, davalının neden uğradığı zarar veya zararlardan sorumlu olduğuna inandığını gösteren kanıtlar sunmaktadır. İzale-i şuyu davası hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için https://www.gayrimenkulhukuk.com/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.

İzale-i Şuyu Dava Masraflarını Kim Öder?

İzale-i şuyu davası tipik olarak, bir kişi veya kuruluş dolandırıcılık, zimmete para geçirme veya diğer mali suçlar gibi bir suç işlemekle suçlandığında açılır. İzale-i şuyu davası, bir kişi veya kuruluşun sözleşmeyi ihlal etmekle suçlanması veya bir kişi veya kuruluşun güven ihlali ile suçlanması durumunda da açılır. İzale-i şuyu davası, bir kişi veya kuruluşa tazminat davası açıldığında veya bir kişi veya kuruluşa borç için dava açıldığında da açılmaktadır. İzale-i şuyu davası, bir kişi veya kuruluşa bir yasa veya yönetmeliğin ihlal edildiği iddiasıyla dava açılmaktadır. İzale-i şuyu davası, birden fazla tarafı içeren karmaşık bir hukuk davasıdır. Davanın sonucuna bağlı olarak, davanın masrafları ilgili taraflar arasında paylaşılmaktadır. Zararlardan sorumlu bulunan tarafların, dava ile ilgili masrafları ödemeleri gerekebilir. Bu mahkeme masraflarını, avukatlık ücretlerini, uzman tanık ücretlerini ve davayla ilgili diğer masrafları içerebilir. Mahkeme ayrıca taraflardan bir veya daha fazlasının dava masraflarını ödemesini emredebilir. Bu keşif, depozito, belge üretimi ve servis talebi ile ilişkili diğer maliyetler olabilmektedir.