İCRA DAVALARI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İCRA DAVALARI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İcra Davalarında Profesyonel Görüş

Borç ve alacak ilişkisinin düzenlendiği icra takiplerinde tercih edebileceğiniz icra davalarında ilamlı veya ilamsız icra verebilirsiniz. İlamsız icralar için mahkemede dava açmanıza gerek yoktur. Direkt olarak İcra Müdürlüğü aracılığı ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İlamlı icra takipleri için mahkemeye başvurmanız gereklidir. Mahkeme sürecinde danışmanlık veya avukatlık hizmetlerinden birini almak için yetkili mahkemelere başvurabilirsiniz. İlamlı icra talepleriniz için yetkili mahkeme kıstası bulunmaz. Zamanaşımına gerek olmadan İcra Mahkemesine şikayette bulunan borçlu, ilamlı icra talebinin iptal edilmesini sağlayabilir. Tercih edebileceğiniz ilamsız icra sürecinde, teminat ve para alacaklarınız ile ilgili cebri icra yolunu tercih edebilirsiniz. Tüm bu süreçlerde https://www.solmazlaw.com/category/icra-ve-iflas-hukuku/ gibi siteler vasıtasıyla işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

İcra Davalarının Genel Konuları

İcra davalarında profesyonel bir bakış açısından faydalanmak, haklarınızı zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmenize olanak sağlar. Alanında uzman hukuk büroları, icra davaları konusunda haklarınızı eksiksiz bir şekilde almanıza yardımcı olur. Hukuki destek alarak üç farklı yoldan dava sürecine dahil olabilirsiniz. İcra davaları birçok farklı konuyu ele alabilir. Borcun geri alınması için açılan istirdat davaları, icra takibinin zorlamasıyla olmayan borcun ödenmesi sebebiyle açılan davalar, rehinin paraya çevrilmesi, kira ödememe durumundan kaynaklanan tahliye ve icra davaları, ihalenin feshi davaları ve icra takibine itirazın kaldırılması ve iptali gibi konularda hukuki destek alabilirsiniz. Bu süreçte hem danışmanlık hem de avukatlık hizmetleri alabileceğiniz nitelikli hukuk büroları sayesinde beklentilerinizi tam olarak karşılayabilirsiniz. Dava sürecinin kusursuz bir şekilde ilerlemesi için ihtiyacınız olan deneyim ve tecrübe için icra davası konusunda uzmanlığı ile ön plana çıkan hukuk bürolarını tercih etmek sizin için oldukça avantajlı olacaktır.