Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları

Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları

Yabancı Personellerin İzin İşlemleri

Türkiye'de ikamet eden en az altı ay geçerli ikamet izni olan öğrenciler haricinde ki yabancılar çalışma izin ve uzatma başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. Altı aydan fazla ikameti olmayan yabancılar ise başvurularını uyruğunun veya daimi ikametlerinin bulunduğu dış temsilciliğimize yapacaklardır.

Çalışma İzninde Süre Uzatma

Süre uzatma işlemleri mevcut çalışma yabancı personel çalışma izninin bitiş tarihinden en fazla iki ay önce başlatılabilir. Eğer kişinin izin süresi bitmiş ise izin bitim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde uzatma talep dilekçesinin ve beraberindeki eklerin Bakanlık Genel Evrak Kayıtlarına işlenmiş olması gerekmektedir.Süre uzatma başvuruları yapılırken çalışma izin belgesinin fotoğraflı aslının işveren tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak sunulması zorunludur.