Patent Tescil Başvurularında Bilinmesi Gerekenler Nedir?

Patent Tescil Başvurularında Bilinmesi Gerekenler Nedir?

İncelemeli Patent Verilmesi Nedir?

Patent tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü tarafından gerek bireysel gerekse de vekiller aracılıkları ile yapılmaktadır ve patent tescil işlemleri için de KHY tarafından düzenlenen ve 42 maddesine göre de başvuru için gerekli belgeler ve süreç şu şekillerde olmaktadır. Başvuru dilekçesi, buluş konusunu en iyi şekillerde açıklayan tarifname, tarifnamede istem ya da istemlerde atıf yapılan resimler, patentle korunması istenilen buluşların unsur ya da unsurlarını kapsayan istem ya da istemler de gereklidir. Patent ve Marka avukatı bu alanlarda gerekli hizmetleri sunmaktadır. TPE tarafından özel tekniklerin bilinen durumları için de gerekli araştırma raporu yayınlanmaktadır. Bu gerekli olan araştırma raporunun ise yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler patent verilebilirlik şartlarının oluşmadığından bahisler ile itirazlarda bulunabilirler. İtirazların varlığı durumunda ise itiraz dilekçesi ve ekleri başvuru sahiplerine iletilir ve itirazların bildirimlerinden itibaren de 3 aylık süre içerisinde başvuru sahiplerinin mutlak cevap vermesi gereklidir ve gerekli hizmetler de marka avukatı tarafından verilmektedir.

İncelemesiz Patent Nasıl Verilir?

TPE tarafından gerekli araştırma raporunun tanzim edilmesine binaen üçüncü kişiler genellikle 6 aylık süre içerisinde gerekli araştırma raporlarına ait olan görüşmeleri TPE'ye bildirmeleri gereklidir. Bu noktada herhangi bri itiraz ise söz konusu değildir ve sadece görüş bildiren üçüncü kişilerin beyanları da başvuru sahiplerine iletilir ve bu görüşlere de dair olarak düşüncelerini de bildirmeleri mutlaka gereklidir ve bu karar ise resmi patent bülteninde yayınlanmaktadır. Herhangi sorun ya da gerekli işlemlerde ise marka avukatı tarafından bilgiler verilmektedir.