Küpenin Tarihçesi

Küpenin Tarihçesi

Tasarım Takılar

Takının tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanır. Çok eski zamanlarda da takı kullanılmıştır. İlk takılar hayvan dişleri ve deniz kabukları kullanılarak yaratılmıştır. Tarihte küpe ile ilgili kalıntılara Tunç Çağı kabartmalarında rastlanmış. Kabartmalarda çok büyük küpe takmış kadın figürü bulunmuştur. Bu da gösteriyor ki; küpenin tarihi Tunç Çağı’na uzanıyor. Eski zamanlarda ilkel yöntemlerle oluşturulan küpeler, makineleşme ile birlikte daha modern tarzda hazırlanmaya başlanmıştır. Sürekli bir gelişim gösteren takı sektörü, son yıllarda özgün tasarımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Farklı Tarz

Tasarım, en basit anlamıyla, bir şeyi oluşturmak, meydana getirmek için düşünmek, planlama yapmaktır. Tasarım küpe de özel olarak tasarlanmış, üzerinde düşünülmüş, bir şeyden ilham alarak planlanıp meydana getirilmiş küpe demektir. Tasarlanmış aksesuarlarda ön plana çıkan detay özgünlüktür. Geleneksel takı kültüründen uzaklaşan çizgiler, modern dokunuşlarla harmanlanarak, günümüz kadınına tarzını yansıtma fırsatı sunar.