Atık Yönetimi Ve Atık Yönetim Uygulaması

Atık Yönetimi Ve Atık Yönetim Uygulaması

Atık Yönetimi Safhaları

Bir ürünün üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan süreçte ortaya çıkan kullanılmayan maddeler atık olarak adlandırılır. Atık yönetimi ise bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak üretim ve tüketim aşamasına kadar olan süreçte ortaya çıkan atıkların toplanması, nakli, ayrıştırılması, depolanması, geri dönüşümü ve bertarafı aşamalarını kapsayan uygulamaların tümüdür. Atık yönetimi uygulaması hakkında internet sitelerindeki sayfalardan bilgi alabilirsiniz. Atıkların toplanıp bertaraf edilmesine kadar her aşamada Atık Yönetimi Yönetmeliği esaslarına göre hareket edilmesi gerekir. Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan bu yönetmelik kapsamında atıkların nasıl toplanması gerektiği, kaynağında nasıl azaltılması gerektiği, atık tesislerine nasıl nakledileceği ve bu tesislerde geçici veya kalıcı olarak nasıl depolanacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Atık üreten özel ya da kamu kuruluşları üretmiş oldukları bu atıkları yasal olarak yetkili birimlere bildirmek ve bu atıklarla ilgili yetkilileri bilgilendirmek zorundadır. Atık yönetim uygulaması kapsamında atıklar çevreye zarar vermeden insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde muhafaza edilmeli ve bu kapsamda bertaraf edilmelidir.

Atık Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Profesyonel bir atık yönetimi için yasaların belirlemiş olduğu kurallar ve esaslar göz önünde bulundurulmalı, atıkların bu çerçevede toplanması ve depolanması gerekmektedir. Atık yönetiminin en önemli kuralı atıkların kaynağında azaltılmasıdır. Kaynağında en aza indirilen atıkları atık türüne uygun nakil araçları ile belirlenen atık tesislerine ulaştırılmalı ve bu tesislerde uygun depolama yöntemleri kullanılarak depolanmalı, geri dönüşüm özelliğinde olan atıklar geri dönüşüm tesislerinde işlenerek ekonomiye yeniden kazandırılmalıdır.