Yenilenebilen Enerji Kaynakları

Yenilenebilen Enerji Kaynakları

Çevreye duyarlı ve tükenmez enerji kaynakları arasında yer alan yenilenebilir enerji kaynakları; tükenmez enerji kaynakları arasında yer alır. İnsan veya hayvan gibi kullanıcıdan kaynaklı olarak tükenmesinin mümkün olmadığı bu kaynaklar, farklı seçeneklere sahiptir. Enerji üretiminde doğal süreçlerden yararlanılarak elde edilen yenilenebilir enerji kaynakları, tükenebilir özellikteki fosil yakıtların yerine kullanılan ideal bir alternatif görevi üstlenir. Tükenme hızından çok daha hızlı bir şekilde kendini yenileyebilen sistemler, tüm dünya için çevrenin korunması ve enerji yatırımlarında düşük maliyetli sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak gerekir. Çünkü; petrol türevi fosil yakıtlardan elde edilen enerji kaynakları tükenebilirdir. Bu kaynaklar aynı zamanda çevreye de olumsuz etki eder.

Yenilenebilen Enerji Kaynakları Dışa Bağımlılığı Azaltır

Tükenebilir ve fosil kaynaklı enerji kaynaklarının yerine kullanılan yenilenebilen enerji kaynakları devamlılık sağladığı için her geçen gün kullanım oranını daha fazla arttırır. Bir ülkenin kalkınabilmesi için ihtiyaç duyduğu sistemleri bünyesinde barındıran bu kaynaklar, yerli kaynakların geliştirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Dışa bağımlılığı azaltan ve ekonomik kalkınmanın öncüsü olan bu kaynaklar, aynı zamanda uluslararası anlaşmalara uyum sağlar. Dışa bağımlılığı azaltan sistemleri sayesinde her geçen gün daha fazla kullanım alanına sahip olan kaynaklar, istihdam oluşturulmasına katkıda bulunarak işsizliğin azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle elektrik ulaşımının zor olduğu coğrafi bölgelerde elektrik kullanımının önünü açan sistemler güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik enerjisi, jeotermal enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, hidrojen enerjisi, biyokütle enerjisi gibi farklı dallara sahiptir. Doğaya hiçbir zararı olmadan elektrik enerjisinin elde edilmesini sağlayan doğal enerji kaynakları, düşük maliyet avantajının yanı sıra çevreye gösterdiği saygı ile de her geçen gün kullanım alanını genişletir.