Yeminli Tercüman Nedir? Ne Yapar?

Yeminli Tercüman Nedir? Ne Yapar?

Noter Yeminli Tercüman Nedir?

Yeminli tercüman; özellikle hukuki ve bürokratik belgelerin çevirisinde kendisine sıklıkla başvurulan kişilerdir. Yeminli tercümanlar lisans eğitimlerini Dil Bilimleri veya Mütercim-Tercümanlık gibi bölümlerde tamamlar. Yeminli tercüman arayışınız mevcutsa sitesini ziyaret edebilirsiniz. Güçlü referanslara sahip, güvenilir ve profesyonel yeminli tercümanların hizmet verdiği Cem Tercüme, bu alandaki ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde çözüm sağlayacaktır. Temeli bildiğimiz tercümanlığa dayanmakla birlikte, normal tercümanlıkla arasında bazı farklar vardır. Yeminli tercümanların devlet kurumlarında, kuruluşlarında ve kamu alanlarında işlem yapma yetkisi vardır. Bu yetkiyi onlara Noter verir. Kendilerine verilen izin tutanakları sayesinde yeminli tercümanlık görevini yerine getirebilirler.

Yeminli Tercüman Hangi Alanlarda Görev Yapar?

Bu tercümanlar noterde yemin belgesine sahiptir. Belge, hem tercüme bürosu hem de tercüman tarafından imzalanıp kaşelendikten sonra noter de imzalanır. Böylece noter yeminli çeviri belgesi tamamlanır. Bu işlem, tercümanın güvenilirliğini ve yetkinliğini garanti altına alır. Yeminli tercüman da, çevirideki muhtemel hataların doğurabileceği olumsuzluklardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Noter yeminli tercümanlara, devlet içi çeviri işlemlerinde ihtiyaç duyulur. Çünkü bu tür işlemler, en ufak bir hata kabul etmez. Ayrıca resmi evrakların çevirisinde de yeminli tercümanlara başvurulur. Ülkeler arası diplomatik ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesinde yeminli tercümanların rolü büyüktür. Noter tarafından verilen referans, gereken güveni sağlar. Mahkeme ve konsolosluk gibi makamlar için talep edilen çevirilerde dokümanlar resmi nitelik taşımalıdır. Bu nedenle noter tasdikine ve tercüman yeminine gereksinim vardır. Öte yandan şirketlerin bazıları, halk ile paylaşılması istenmeyen belgelerin çevirilerinde de yeminli tercümanlara başvurur. Bu tarz belgelerin ve yazışmaların çevirilerinde güven çok önemlidir. Bundan dolayı normal tercüman değil yeminli tercüman tercih edilir.