İstinat Duvarı Hesabı Yapan Program

İstinat Duvarı Hesabı Yapan Program

İstinat Duvar Hesabı Neden Önemlidir

İstinat duvarı hesabı yapan program sayesinde farklı alanlarda kullanılan istinat duvarlarının etki eden kuvvetlere karşı dayanım sağlayacak biçimde imal edilmesi sağlanmaktadır. Farklı istinat duvarı hesapları farklı imalat türleri birçok alanda kullanılmaktadır. İstinat duvarlarının kullanım amacı kullanıldığı alanlara göre değişiklik göstermektedir. Genellikle toprak kayması ve taşkınlarının önlenmesi için tasarlanıp imal edilmekte olan istinat duvarları farklı alanlarda su kanalı oluşturma ve benzeri işlemler için de kullanılabilmektedir. İsnat duvarlarına özel geliştirilmiş programlara adresinden ulaşabilirsiniz. Ne amaçla imal edilecek olursa olsun öncelikle duvarın kendi başına bir tehlike oluşturmaması için tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kendi başına devrilme potansiyeli taşımayan istinat duvarlarında herhangi bir kuvvet uygulandığında devrilmesi yine aynı şekilde facialara sebebiyet verebileceğinden hesabının iyi yapılması gerekmektedir.

Hangi Tür İstinat Duvarlarında Hesaplama Yapılır

İstinat duvarları yapılacakları alanlar göz önünde bulundurularak ve hesaplama adımları atlanmadan takip edilerek bir hesap çizelgesinin çıkarılması gereken yapılardır. Hesaplamalar ilkel yöntemlerle uzun süre bilmekte ve çoğu zaman istinat duvarı hesaplamalarında yanlışlıklar yapılabilmektedir. Farklı algoritmalar ve yazılım detayları ile tasarlanmış olan istinat duvarı hesabı yapan program sayesinde hem istatistiklere uygun hem de yönetmeliğe uygun istinat duvar hesabı kolaylıkla yapılabilmektedir. Geliştirilmiş olan yazılımlar sayesinde 3 boyutlu katı model izleme gibi özellikleri de yazılımlar sizlere sunmaktadır. İstinat duvarı hesabı yapan program yazılımlarımız tamamıyla TS 7994 Şubat 1990’da yapıları yönetmeliğine uygun olarak işlev sürdürmektedir. Hangi amaçla yapılırsa yapılsın istinat duvarlarının sürekli olarak maruz kalacağı kuvvetlere dayanabilmesi hem de kendi yapısal özellikleri nedeniyle tehlike oluşturmaması için istinat duvarı hesabının yapılması gerekmektedir. İstinat duvarı hesabı yapan program sayesinde istinat duvarı hesaplamaları her türlü istinat duvarında yapılabilmektedir.