Denize Sıfır Arsaya Yapı İzni Verilir Mi?

Denize Sıfır Arsaya Yapı İzni Verilir Mi?

Denize sıfır arsalarda imar durumu kıyı kanuna bağlıdır. Kıyı Kanunu gereği sahil şeridi deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır. İki bölümden oluşan sahil şeridi kullanım amacı, topoğrafya ve doğal eşiklere göre uygulama imar planı kararı ile belirlenir. Sahil şeridinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir.

Denize Sıfır Arsada Hangi Yapılara izin Verilir?

Denize sıfır arsada Kıyı kanuna uygun onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemler alınmak koşulu ile kıyının kamu yararına kullanımına ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler, Faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan yapı ve tesisler, Kıyılarda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan; rekreatif amaçlı iskele, tonoz sistemleri, aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2’yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ile sabit olmayan duş, gölgelik ve soyunma kabini. Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda sağlık tesisleri yapılabilir. Enerji iletim ve dağıtım hatları, boru hatları, diğer iletim hatları. Yaya, yürüyüş ve bisiklet yolları, park, çocuk bahçesi, oyun alanları, açık spor alanları, meydan, yeme içme yeri, büfe, çay bahçesi, ve idare binalarını içeren millet bahçesi kamu yararına olan bu yapılar ilgili bakanlıklar ve verilen özel izinler doğrultusunda yapılabilir.

Denize Sıfır Arsada Hangi Yapılara İzin Verilmez?

Denize sıfır arsalarda şahsa ait özel mülkiyet yapılamamaktadır. Sahil şeridinin ikinci bölümünde ve sahil şeridi gerisinde kalan özel kullanımlara ait arıtma tesisleri kıyıda yapımına izin verilmemektedir. Bu alanlarda sadece kamuya yararlı arıtma tesisleri yer alabilir. Günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılamaz. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.